Illustrasjonen viser undersøkeler som kan gjøres for å undersøke kommuner og leverandører. Fra "Kokebok fra SKUP-kjøkkenet" side 305)

Ressurser til boken

På denne siden blir det lagt ut ressurser knyttet tl innholdet i boka. Det er i første omgang lagt ut to filer for å hjelpe med innholdet i kapittel 12: Datadrevne metoder - basisoppskrifter. Illustrasjonen over viser de undersøkelsene som kapittelet tar utgangspunkt i. De er godt egnet for å lære grunnleggende Excel/Google docs og Access. Metodene er tatt fra metoderapportene for "Leverandørprosjektet" (Kommunal Rapport, 2014), "Åpenhetskampen"(Kommunal Rapport, 2015) og "Omsorgsbygg-avsløringen" (NRK/Dagbladet, 2018)

Men får spesielt utbytte av dette kapittelet dersom man gjør mange av metodebeskrivelsene selv. Bruk Excel/Google docs og Access.

skupdatabasen

Alle kommunenes e-postadresser

Adresseavisen har delt en liste de har laget over landets e-postadresser, og den kan lastes ned i lenken under.

Listen har blitt til som del av arbeidet med SKUP-saken "Oppdrag psykiatri". Siden avisen ikke hadde denne listen på forhånd, gjorde de en pragmatisk tilnærming ved å adressere til postmottak@ + navnet til den enkelte kommune. Dette fungerte godt for 318 av kommuenne, 38 kommuner ga automatisk svar om at e-postadressen ikke var å finne. 32 to av disse bruker bare post@, mens Søndre Lanad bruker epost@, Drammen epost@, Krødsherad bruker krodsherad.kommune@, Eigersund bruker veiledningstorg@ og Røst og Vega bruker begge postkasse@

Erfaringsmessig er ikke slike lister holdbare over år. Akkurat nå går Espen Rasmussen god for at denne skal fungere, men akkurat hvor lenge vet vi ikke.

Denne listen er forøvrid ikke inndelt i fylker. Her vil jeg utfordre dere til å lage egne lister med funskjonene finn.rad/vlookup, de er gjennomgått i Kokeboken.

Last liste over alle landets postmottak (Excel)

"Disse metodene topper SKUP-statistikken" - presentasjon SKUP 2022

Vegard Venlis mal for PAI-filer

PAI er Personadministrativt informasjonssystem og brukes for å samle inn opplysninger om ansatte i norske kommuner av KS. Tallene brukes blant annet til lønnsstatistikk. De er imidlertid vanskelig å forstå fordi de kommer som tekstfiler i lange koder som i seg selv gir liten mening.

Men tekstfilen man får må dekodes, og det har Vegard Venli hjulpet oss med ved å lage en egen Excel-mal. Du finner den ved å følge lenken under, og den er beskrevet både i Kokeboken og på side 16 i metoderapproten for "Omsorgsbygg-avsløringen" (NRK/Dagbladet, 2018). Personvernhensyn gjør at vi ikke kan legge ut et eksempel på en PAI-fil her. Denne må den enkelte be om innsyn i selv. Men Excel-malen for å dekode filen kan dere laste ned her:

Last ned konverteringsmal for PAI

Last ned filer for å øve på filtrering og å sette opp pivottabell Eksempelfil: Leverandørliste (reskontro) tidligere Søgne kommune:
Last ned Reskontrofil for tidligere Søgne kommune


Tilbake
Nettsiden er administrert av Espen Sørmo Strømme, NLA Høgskolen.